De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

VP Delta

Project VP Delta in Blijdorp

Friso

VP Delta/ TU Delft had van 2014 - 2016 een trainee als innovatiemakelaar. In dat zelfde jaar hebben ze in Diergaarde Blijdorp een traineeproject uitgevoerd rondom 'goed watermanagement' in de dierentuin.

Het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water (VPdelta) wil het cluster delta & water als kristallisatiepunt voor innovatieve initiatieven op het gebied van deltatechnologie, waterbouw en waterbeheer zichtbaar te maken. Onder andere door het mede initiëren en realiseren van proeftuinen en innovatieve projecten.

VPdelta is ingericht als een gezamenlijk valorisatieprogramma, waarbinnen innovaties marktrijp worden gemaakt; leidend tot meer investeringen, meer omzet en meer bedrijvigheid in de sector. VPdelta richt zich op het bevorderen van samenwerking tussen (startende) bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden die actief zijn op het gebied van deltatechnologie en waterbouw. VPdelta bevordert, jaagt aan en verstevigt de valorisatieketens in de sector.


Waterbedrijf GroningenoverzichtWaternet