De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Waterbedrijf Groningen

organisatie icon

Tim

Waterbedrijf Groningen doet sinds april 2014 mee aan het Nationaal Watertraineeship. Natasja, Lars en Andrej hebben hier tijdens (een groot deel van) hun traineeship gewerkt. Het Waterbedrijf Groningen ziet veel voordeel in het laten samenwerken van Young Professionals door de waterketen voor nieuwe kennis en frisse ideeen. Daarom stellen ze traineewerkplekken beschikbaar.

Waterbedrijf Groningen zet zich in voor het vinden en binden van goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Ze zetten hoog in op duurzaamheid, in het beleid en in de werkprocessen.

Dat betekent dat ze altijd vooruit kijken, ook op het gebied van personeel. Dit doen ze onder meer door veel ruimte te maken voor bijvoorbeeld trainees.

Werken bij WBG is meer dan ‘zorgen dat er water uit de kraan komt'. Waterbedrijf Groningen is een dynamische organisatie die actief is in een sector waarin technologie zich razendsnel ontwikkelt. Ze stellen hoge eisen aan innovatie en aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Met ongeveer 225 medewerkers in vaste dienst en een relatief klein verzorgingsgebied behoren ze niet tot de grootste waterbedrijven van Nederland. Toch zijn ze zeer ambitieus. Behalve dat ze ons elke dag inzetten voor schoon, betrouwbaar en lekker drinkwater, buigen ze zich ook over maatschappelijke vraagstukken rond volksgezondheid, natuurbehoud, duurzaamheid, bestuur, ruimtelijke ordening,

Meer informatie: www.waterbedrijfgroningen.nl


VINUoverzichtVP Delta