De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Waterschap Drentse Overijsselse Delta

Waterschap Groot Salland

Waterschap Drents Overijsselse Delta is een enthousiaste deelnemer van het traineeship. Op dit moment werken er maar liefst vier trainees: Bas, Merel, Marieke en Rik. Ook alumni Judith, David-Jan en Peter startten hier als trainee. Starters met specifieke technische kennis en een frisse blik binden aan de projecten van het waterschap is de belangrijkste reden om mee te doen met het NWT.

Het waterschap zorgt voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit, beschermt het gebied tegen hoogwater en wateroverlast. Het waterschap werkt aan een duurzaam beheer van het watersysteem en de hiermee verweven waterketen. De hoofdtaken zijn opgedeeld in de thema's Veilige dijken, Ruimte voor water, Schoon water, Genieten van water.


Waterschap De DommeloverzichtWaterschap Scheldestro...