De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Overige organisaties

Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland is sinds april 2015 deelnemer aan het NWT.

> lees meer

BZ Innovatiemanagement

BZ Innovatiemanagement is een bureau voor dienstverlening op het gebied van innovatievraagstukken van en voor publieke en private partijen. Het vindt het belangrijk dat innovaties groeien naar een bruikbaar concept. Een concept, waar gebruikers van kunnen profiteren.

> lees meer

GMB

GMB Civiel is deelnemer van het NWT sinds 2011. Sinds juli 2014 hebben zij een tweede trainee. Minke werkt voor GMB Civiel. Zij realiseren grote, vaak geïntegreerde en multidisciplinaire projecten. Projecten op het gebied van water, energie en grondstoffen. Dat is de kracht van GMB Civiel.

> lees meer

H2O-job

H2O-job is sinds 2010 de uitvoerder van het Nationaal Watertraineeship. Naast het NWT is houdt H2O-job zich bezig met werving & selectie, detachering en ontwikkeling van personeel in de watersector. Een echte specialist. In 2014 is Chamo onze junior recruiter en doet ook zelf mee aan het NWT!

> lees meer

HAS Hogeschool

HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving op twee locaties: Den Bosch en Venlo. Het is een middelgrote hogeschool waar de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal staat. Onze kernwaarden zijn: betrokken, ondernemend en eigenwijs. De HAS richt zich op drie kernactiviteiten: onderwijs, kennistransfer en kennisontwikkeling.

Croon Elektrotechniek

Voor iedereen die water ‘managet' is Croon de technische dienstverlener. Het werkt voor waterschappen, gemeenten en industriële ondernemingen. Croon heeft een van zijn trainees mee laten draaien met het NWT om een betere connectie te krijgen met de Watersector. Directeur Techniek van Croon Elektrotechniek BV & Human Capital Agenda van de Topsector Water, Sven Asijee is ook ambassadeur van het NWT.

> lees meer

Gemeente Boxtel

De Gemeente Boxtel heeft sinds april 2015 een trainee op de waterafdeling van de gemeente werken. Deze trainee werkt niet alleen voor gemeentelijke projecten, maar ook in samenwerking met en bij Waterschap De Dommel. Voor de gemeente is verjonging en starters een kans geven op kennismaking met het watervak bij de gemeente de belangrijkste drijfveer om mee te doen.

> lees meer

RIWA

Het RIWA is sinds 2015 deelnemer van het Nationaal Watertraineeship.

> lees meer

Planbureau Leefomgeving

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het hoogwaterbeschermingsprogramma bood Jasper een werkplek voor zijn tweede jaar van het traineeship. Sinds april 2016 is trainee Freek aan de slag bij het HWBP. Voor het programma is samenwerking binnen de sector een kernactiviteit en vindt dit ook terug in bijvoorbeeld de traineeprojecten.

> lees meer

Oasen

Oasen zorgt dat 750.000 mensen en 7.500 bedrijven in het oosten van Zuid-Holland altijd onberispelijk drinkwater uit de kraan krijgen.

> lees meer

Nelen en Schuurmans

Van april 2014 tot april 2016 was Nelen & Schuurmans deelnemer aan het NWT. Als adviesbureau in de watersector gericht op informatiebeheer is de persoonlijke ontwikkeling van talent van groot belang.

> lees meer

Netherlands Water Partnership

Het NWP is een van de initiatiefnemers van het Nationaal Watertraineeship en zo sinds de start in 2010 betrokken. NWT heeft al meerdere trainees in huis gehad en maakt deel uit van de adviescommissie.

> lees meer

Provincie Gelderland

Het is de taak van de provincie om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt in de provincie Gelderland. Dat doen Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur, samen met zo'n 1200 medewerkers.

> lees meer

Brabant Water

Brabant Water heeft sinds 2016 maar liefst drie trainees in dienst: Arjen, Friso en Karin

> lees meer

Royal HaskoningDHV

RHDHV heeft van 2012-2014 deelgenomen aan het NWT en heeft ook nu weer een traineewerkplek mogelijk gemaakt.

> lees meer

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg is deelnemer aan het traineeship sinds april 2015. Er zijn toen direct drie trainees van start gegaan. Met name ter ondersteuning van de werkzaamheden die ontstaan door het Delta Programma/Hoogwater Beschermingsprogramma.

> lees meer

Waterschap Rivierenland

Het waterschap Rivierenland is deelnemer van het NWT sinds 2015.

> lees meer

Unie van Bosgroepen

De Unie van Bosgroepen deed mee aan het NWT van oktober 2014 tot oktober 2016 door een werkplek beschikbaar te stellen aan onze trainee Ariet. De UvB is onbekend binnen de watersector en zij hopen door het NWT niet alleen wat bekender te worden onder watertalent, maar ook kennis te delen en te ontwikkelen.

> lees meer

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas heeft meerdere trainees een plek geboden. Waterschap Aa en Maas werk 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is uw veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen.

Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn.

Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden.
Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen.

Wateropleidingen

Wateropleidingen doet mee aan het Nationaal Watertraineeship sinds 2015.

> lees meer

Waterschap Noorderzijlvest

Sinds april 2016 biedt het Waterschap Noorderzijlvest een traineeplek aan voor trainee Vincent.

> lees meer