De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

GMB

GMB

Minke

GMB Civiel is deelnemer van het NWT sinds 2011. Sinds juli 2014 hebben zij een tweede trainee. Minke werkt voor GMB Civiel. Zij realiseren grote, vaak geïntegreerde en multidisciplinaire projecten. Projecten op het gebied van water, energie en grondstoffen. Dat is de kracht van GMB Civiel.

Hun expertise is breed en projecten veelzijdig. Zo realiseren zij kunstwerken, haventerminals en waterkeringen, maar ook gemalen, drinkwaterpompstations, afvalwaterzuiveringsinstallaties en vergistingsinstallaties. Projecten waarbij zij jarenlange ervaring combineren met creativiteit en innovaties.


BZ InnovatiemanagementoverzichtH2O-job