De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Croon Elektrotechniek

Croon Elektrotechniek Aquanize

Riewert

Voor iedereen die water ‘managet' is Croon de technische dienstverlener. Het werkt voor waterschappen, gemeenten en industriële ondernemingen. Croon heeft een van zijn trainees mee laten draaien met het NWT om een betere connectie te krijgen met de Watersector. Directeur Techniek van Croon Elektrotechniek BV & Human Capital Agenda van de Topsector Water, Sven Asijee is ook ambassadeur van het NWT.

Croon heeft al tientallen jaren ervaring in de bouw en het onderhoud van de elektrotechnische installaties en automatiseringssystemen van deze zuiveringsinstallaties.

Waterschappen en drinkwaterbedrijven vragen steeds vaker om een multidisciplinaire en/of integrale aanpak voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van waterzuiveringen. Met Aquanize werkt Croon, met  Eekels, Mobilis en Wolter & Dros structureel samen om in de multidisciplinaire en integrale vraag in de zuiveringssector voorzien.

Op dit moment is een groep trainees voor Croon een project aan het uitvoeren om tot voorstel te komen voor een energie neutraal waterschap.


HAS HogeschooloverzichtGemeente Boxtel