De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Unie van Bosgroepen

Bosgroepen

Ariet

De Unie van Bosgroepen deed mee aan het NWT van oktober 2014 tot oktober 2016 door een werkplek beschikbaar te stellen aan onze trainee Ariet. De UvB is onbekend binnen de watersector en zij hopen door het NWT niet alleen wat bekender te worden onder watertalent, maar ook kennis te delen en te ontwikkelen.

De Bosgroepen zijn onafhankelijke coöperatieve verenigingen van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen. Wij adviseren en ontzorgen onze leden bij het beheer van bos en natuur. Ons vakmanschap richt zich op alle onderdelen van het beheer; van visievorming en advies, tot beheer, beheerplan en uiteindelijk de uitvoering in het veld. Onze aanpak is realistisch en doelgericht, gebaseerd op deskundigheid, jarenlange ervaring en onze kennis van de nieuwste ontwikkelingen, onze leden en hun terreinen.

Er zijn meer dan 1200 leden bij de Bosgroepen aangesloten. Dit zijn particulieren, stichtingen, landgoederen, abdijen, zorginstellingen, natuurbeschermingsorganisaties, waterleidingmaatschappijen en overheden, zoals waterschappen en gemeenten. Samen hebben deze leden ruim 400.000 hectare bos en natuur.

De Unie van Bosgroepen is de overkoepelende organisatie van de Bosgroepen. De Unie bundelt subsidie-aanvragen en is spreekbuis naar de rijksoverheid. De Unie coördineert tevens projecten die de Bosgroepen gezamenlijk uitvoeren, zoals automatisering, richtlijnen voor beheerplanning, kwaliteitsverbetering en certificering.

Wij hebben expertise in huis op het gebied van ecologie, eco-hydrologie, landschap, cultuurhistorie en communicatie. In de projecten die we uitvoeren zoeken we steeds de samenwerking die zorgt voor het beste resultaat. Daarbij putten we uit een breed netwerk van partners.

Meer informatie: bosgroepen.nl


Waterschap Rivierenlan...overzichtWaterschap Aa en Maas