De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Wateropleidingen

Tom

Wateropleidingen doet mee aan het Nationaal Watertraineeship sinds 2015.

Wateropleidingen bouwt vol passie mee aan een goede toekomst van de watersector. Hoe? Door met up-to-date vakopleidingen waterprofessionals naar een nog hoger kennisniveau te brengen. We verzamelen in de praktijk nieuwe kennis én laten deze door waterprofessionals zelf overdragen. Hierdoor wordt de kennis binnen waterorganisaties geactualiseerd en verbeterd.


Waterschap Aa en MaasoverzichtWaterschap Noorderzijl...