De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Groot Salland

Sinds april 2016 biedt het Waterschap Noorderzijlvest een traineeplek aan voor trainee Vincent.

Waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor waterveiligheid, voldoende water en schoon oppervlaktewater. Het waterschap werkt in het noorden en westen van de provincie Groningen, in de kop van Drenthe en in het Friese deel van het Lauwersmeergebied. Hier wonen 345.000 mensen. En de bedrijven in het gebied zorgen voor een hoeveelheid afvalwater vergelijkbaar van nog eens 45.000 mensen. Per jaar gaat het om 50 miljoen m3 water dat gezuiverd moet worden. Dat is maar liefst 50 miljard liter.


WateropleidingenoverzichtWaterschap Zuiderzeela...