De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Werkwijze

Hoe sluit je als organisatie aan bij het Nationaal Watertraineeship? Er zijn twee mogelijkheden.

  • Wij selecteren nauwkeurig een aantal kandidaten voor jullie organisatie. Jullie bepalen vervolgens zelf wie jullie uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Zit er een geschikte kandidaat bij en klikt het van beide kanten? Dan hebben jullie een trainee gevonden.
  • Je draagt zelf een werknemer voor het Nationaal Watertraineeship voor. Deze kandidaat verwelkomen we graag voor een selectiegesprek en de selectieochtend. Bij een overtuigend ‘Ja!' van alle partijen start de werknemer met het traineeship.

We richten ons bij het werven van trainees op veelbelovend jong talent. Zo zorgen we ervoor dat jullie een jonge, hoog opgeleide en zeer gemotiveerde werknemer aannemen die niet alleen over veel actuele kennis beschikt, maar ook de nodige extra's meebrengt.

Jullie wens, onze uitdaging

We komen graag langs om jou en de organisatie te leren kennen, want we geloven dat dit de slagingskans van het traineeship aanzienlijk vergroot. Kennen we jullie verwachtingen? Dan stellen we een functieprofiel op voor de te werven trainee. Hierbij spelen harde criteria zoals opleiding en ervaring een rol, maar ook de sociale vaardigheden en ambities.

Selectie

Op basis van het profiel maken wij een selectie van de voorgeselecteerde kandidaten die op dat moment beschikbaar zijn. Vervolgens geven jullie aan welke kandidaten jullie uitnodigen voor de selectieprocedure binnen jullie eigen organisatie.

Overeenkomst opstellen

Geschikte kandidaat gevonden? Dan stellen we in principe een overeenkomst op voor de duur van twee jaar. Er zijn verschillende manieren waarop we met elkaar in zee kunnen gaan. Je kunt de trainee laten detacheren, maar je kunt hem of haar ook zelf in dienst nemen. Het spreekt voor zich dat de bijbehorende vergoedingen afhankelijk zijn van de wensen en verwachtingen. We lichten deze ‘spelregels' van het traineeship graag toe.

Begeleiding trainee

Van deelnemende organisaties vragen we dat zij hun trainee(s) een ingerichte werkplek bieden en dat zij een interne begeleider aanwijzen. Deze begeleider helpt de trainee op weg en stuurt eventueel bij tijdens het werk en tijdens de deelname aan projecten. Één dag per week (vrijdag) volgt de trainee het traineeprogramma, waarbij ook begeleiding wordt geboden door de trainer en coach.
Onze programmamanager bewaakt de kwaliteit van het traineeship in jullie organisatie. Tijdens het traineeship bezoekt de programmanager de trainee en begeleider vier keer voor een evaluatiegesprek. Daarbij bespreken we de ervaringen, de gerealiseerde doelen, de openstaande uitdagingen en alles wat verder nog ter tafel komt.
Per jaar werken de trainees in kleine groepjes aan twee traineeprojecten die worden ingediend door jullie eigen en andere organisaties. Los van de vaste evaluatiemomenten adviseren we je ook over deze projecten en alles wat hierbij komt kijken. Door onder andere de succesfactoren en afbreukrisico's in kaart te brengen, zorgen we ervoor dat de projecten enerzijds waardevol zijn voor de organisatie, en anderzijds een interessante en concrete opdracht vormen voor de trainees.

Na het traineeship

Zijn jullie tevreden over de trainee? Dan wil je hem of haar wellicht langer aan de organisatie binden. Dat kan: na de traineeperiode ben je geheel vrij om de trainee een contract aan te bieden. Het Nationaal Watertraineeship speelt daarbij formeel geen rol meer.

Kwaliteitswaarborging

De kwaliteit van het traineeship wordt gezamenlijk verzorgd door ons programmabureau, onze trainers en coaches en onze partners. Meer informatie over deze drijvende krachten achter het Nationaal Watertraineeship vind je hier. Daarnaast wordt de kwaliteit van het traineeship binnen jullie organisatie nauwlettend gemonitord door een ervaren en onafhankelijke organisatieadviseur.

> Kwaliteit gegarandeerd
Wij leveren graag kwaliteit en doen hier veel voor. Lees hier hoe wij dat aanpakken.

> Werkwijze
Aansluiten bij het NWT is eenvoudig. Lees hier over onze werkwijze voor een vruchtbare en langdurige samenwerking.

> Deelnemende organisaties
Door het hele land en vanuit alle hoeken van de watersector doen organisaties mee met het NWT! Ontmoet onze opdrachtgevers.

> Vind kandidaten
Is een van deze geselecteerde kandidaten de trainee voor jouw organisatie? Neem contact op!