De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Arjen Francke

Arjen Francke

Waterschap Limburg

Al tijdens de middelbare school trok water me aan. Ik was niet specifiek geïnteresseerd in de techniek van zuivering of waterbouw, maar meer in het hele plaatje van het beheer en gebruik van water.

Na de havo heb ik de Bachelor of Watermanagement (BWM) afgerond. Vervolgens heb ik de master Bestuurskunde gedaan. In deze opleiding heb ik me onder andere gericht op fysieke projecten in een complexe omgeving binnen het domein infrastructuur, waterveiligheid en milieu. De combinatie van opleidingen die ik heb gedaan komt niet heel veel voor, en ik zocht een baan die daarop aansloot. De banen lagen niet bepaald voor het oprapen. Toen ik aan het zoeken was, kwam ik het NWT per toeval tegen. Via het NWT kon ik solliciteren op een functie, waarbij mijn opleidingen mooi bij elkaar komen door de verbinding van proces en inhoud.

Nu ben ik adviseur omgeving bij de afdeling projecten dijkversterking. Dit is omgevingsmanagement in brede zin, waar ook het voorbereiden van besluitvorming onderdeel van uitmaakt. Het inzichtelijk maken van een complex proces voor bestuurders en belanghebbenden in de omgeving vind ik leuk en uitdagend werk, waarbij mijn drive ligt in het zorgen voor goede besluitvorming met heldere afwegingen.

Het traineeship bevalt me erg goed. Tijdens de trainingen staat het proces centraal, en ga je diep in op de eigenschappen en kwaliteiten jezelf, wat ik vaak wel lastig vind. Het is goed om bewust bezig te zijn met je eigen ontwikkeling. Ook is het prettig om een dag in de week met medetrainees ervaringen uit te wisselen.

De toegevoegde waarde van de trainingen en coachingsgesprekken is voor mij het bewust worden van mijn eigen ontwikkeling. Door leerdoelen op te stellen en steeds te reflecteren op de voortgang ben je je in situaties op het werk en in je vrije tijd meer bewust van de manier van omgaan met mensen. Het is leerzaam om erachter te komen hoe andere mensen naar jou kijken en hoe ik meer uit mezelf kan halen.

Arjen is trainee van april 2015 tot april 2017.Dennis GardienoverzichtAriet Kieskamp