De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Nienke Lips

Nienke

Waterschap Limburg

Ik ben opgegroeid in Zeeland en was altijd al gefascineerd door water. Ik hield van zwemmen en zeilen, maar ik was ook benieuwd hoe de stormvloedkering werkte en waarom een stormvloedkering eigenlijk bestond. Tijdens mijn Bachelor Aardwetenschappen raakte ik steeds meer geïnteresseerd in werken met water en heb daarom voor de Master Fysische Geografie gekozen.

Ik werk nu bij Waterschap Limburg op de afdeling voor projecten dijkversterkingen. Bij deze projecten worden er eerst een plan van aanpak geschreven om subsidie aan te vragen voor het versterken van dijken die niet aan de normen voldoen. Vervolgens worden de verschillende opties om de dijk te versterken afgewogen. Deze opties omvatten de technische aspecten van de dijk, maar ook de inpassing in de omgeving en de wensen van gemeenten, provincies, bewoners etc. Wanneer er een definitief ontwerp is kan deze uitgevoerd worden. Uiteindelijk zal ik doorgroeien tot de functie van technisch manager. Een technisch manager houdt zich bezig met het controleren van alle technische aspecten die komen kijken bij het versterken van dijken.

Het Nationaal Watertraineeship vind ik tot nu toe erg interessant. Het is leuk om om te gaan met zo'n enthousiaste groep starters buiten je eigen werk om. De trainingen dwingen je om na te denken over wat je zelf wilt en hoe je dit ook daadwerkelijk toe gaat passen.

De toegevoegde waarde van het Nationaal Watertraineeship is volgens mij dat je meer inzicht krijgt in jezelf. Door dit inzicht heb je ook eerder door wanneer iets niet lekker loopt en weet je beter hoe je dit aan kunt pakken. Ook leer je door het traineeship op een andere manier te kijken. Door de diverse achtergronden en organisaties van de medetrainees krijg je een brede blik en roest je minder snel vast in bepaalde ideeën.

Nienke is trainee van april 2015 tot april 2017.


Rogier HardemanoverzichtMelchior Polwijk