De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Rogier Hardeman

Rogier

Waterschap Limburg

Mensen kunnen niet zonder water, maar tegelijkertijd is water ook een gevaar voor de veiligheid van Nederland. Dat is wat ik zo fascinerend vind aan water. Ik heb daarom ook Land- en Watermanagement gestudeerd aan Van Hall Larenstein in Velp. Na mijn studie was ik op zoek naar een combinatie van werken en leren, het Nationaal Watertraineeship leek mij hier een goede mogelijkheid voor.

Ook had ik al goede verhalen gehoord over het Nationaal Watertraineeship van mijn medestudenten.

Ik werk momenteel als procesmedewerker waterketen en kwaliteit bij waterschap Limburg. Ik moet hier op de hoogte zijn van alle processen in de waterketen. Verder ben ik als accountmanager het aanspreekpunt van zes gemeenten op het gebied van de afvalwaterketen. Ik ben verantwoordelijk voor de afstemming tussen gemeente en waterschap, dus veel mailen, bellen en vergaderen om tot een goede samenwerking te komen tussen beide partijen. 's Middags ben ik vaak bij vergaderingen van de samenwerkingsverbanden van het waterschap, om de eisen en wensen vanuit het waterschap te behartigen.

Door het Nationaal Watertraineeship leer ik mijzelf beter kennen. Ik weet nu beter wat mijn sterktes en zwaktes zijn. Deze persoonlijke ontwikkeling zorgt ervoor dat je een voorsprong hebt op andere starters, wat volgens mij de toegevoegde waarde van het Nationaal Watertraineeship is. Verder vind ik het erg leuk om met de trainers en medetrainees om te gaan. Niet alleen is het heel gezellig, ook vindt er door de verschillende achtergronden veel kennisuitwisseling plaats.

Rogier is trainee van april 2015 tot april 2017.Rob SjoukesoverzichtNienke Lips