De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Rozemarijn Neefjes

Rozemarijn Neefjes

RIWA

Rozemarijn gaat per 1 oktober aan de slag bij RIWA (Vereniging van rivierwaterbedrijven).

RIWA is een samenwerkingsverband tussen waterleidingbedrijven. Zij monitort de kwaliteit van het oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor de bereiding van drinkwater en verspreidt hun kennis hierover. Ik ga bij RIWA-Rijn onderzoek doen naar de waterkwaliteit.'

Inzicht in de watersector én in mezelf

Hoe komt Rozemarijn zo bij het NWT terecht? Rozemarijn: ‘Ik heb Bodem, Water en Atmosfeer in Wageningen gestudeerd en koos daarna voor de master Hydrologie en Waterkwaliteit. Tijdens mijn studie had ik al eens van het NWT gehoord en het leek me heel leuk, want ik heb het idee dat ik nog veel te leren heb. Zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. In het traineeship kan ik verschillende ervaringen opdoen. Ik denk dat ik zo veel meer inzicht kan krijgen in mezelf en in de hele watersector.'

Meetgegevens en lobbyen

Rozemarijn is niet vies van een flinke portie meetgegevens. Enthousiast vertelt ze: ‘Er is een grote database waar alle gegevens binnenkomen. Het is straks mede mijn verantwoordelijkheid dat alles goed in die database staat. Daarnaast ga ik werken aan monitoringsprogramma's en ik werk mee aan het jaarlijkse rapport waarin alle gemeten stoffen genoemd staan. Dit rapport wordt bijvoorbeeld gebruikt om in de politiek te kunnen lobbyen. Maar het zijn niet alleen maar cijfers hoor. Het wordt ook interessant om veel met mensen van drinkwaterbedrijven samen te werken en met mensen uit Duitsland. Daar stroomt de Rijn tenslotte doorheen voordat hij Nederland bereikt.

Rozemarijn is trainee van oktober 2015 tot oktober 2017.


Kim DielemanoverzichtSam Fiers