De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Programma

Het Nationaal Watertraineeship is een speciaal voor de watersector ontwikkeld programma van twee jaar. De trainees werken in die periode vier dagen per week als junior medewerker bij een organisatie in de watersector. De vijfde dag is een traineedag, bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling en projecten.

Persoonlijk Leiderschaps Programma

Tijdens de traineedag bieden we de Watertrainees een Persoonlijk Leiderschaps Programma (PLP). Dat programma hebben we ontwikkeld met Jet Centeno (Centeno Coaching) en Eveline van der Giessen (People's Connection). Het PLP is gericht op zelfmanagement, persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van verschillende competenties van de trainees.

Het PLP-programma bestaat uit:

  • Trainingen
  • Coaching
  • Intervisie

Een persoonlijke coach begeleidt de trainees hierbij. Samen stellen ze een Persoonlijk Ontwikkelings Plan op. Het doel: spiegeling van het eigen gedrag en het vergroten van bewustzijn en inzicht. Ofwel: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?

Uitdagende projecten

Daarnaast werken de trainees samen met andere trainees aan uitdagende projecten van verschillende opdrachtgevers. Daardoor leren ze niet alleen hun eigen organisatie kennen, maar ook andere organisaties binnen de watersector (en de bijbehorende specifieke uitdagingen).

Sectorverkenning

In het tweede jaar van het Nationaal Watertraineeship hebben de trainees het onderdeel Ontdek de Sector. Hierin hebben zij ruimte om de diverse samenwerkingen en congressen binnen de sector te ontdekken, zetten ze zich in voor een zelf te organiseren netwerkevent en organiseren ze een persoonlijk netwerkgesprek.
Dit biedt niet alleen de trainees die op dat moment het onderdeel doorlopen een unieke blik in de sector, ook de andere trainees profiteren hier natuurlijk van mee.

Het gehele programma

Ieder jaar van het traineeship bestaat uit zo'n 40 traineedagen. Deze 80 dagen worden ongeveer als volgt ingedeeld:

  • 30 trainingsdagen
  • 48 projectdagen
  • 5 dagen voor ‘Ontdek de sector'
  • 7 dagen voor coaching en intervisie.

Daarnaast is er uiteraard ruimte voor netwerken en sociale evenementen.

Jaar 1

Bij de start van het trainingsprogramma ligt de nadruk op de trainingen vragen 'wie ben ik?' en 'hoe communiceer ik?'. In het tweede deel van het jaar gaan we daar praktisch op verder binnen projectmanagement en met vragen als 'hoe ga ik om met mijn tijd?' of 'hoe vitaal ben ik?'. De training projectmanagement zet je in de praktijk in tijdens twee projecten die je uitvoert in teamverband.

Jaar 2

In het tweede jaar ligt de focus van het trainingsprogramma meer op werken binnen de ontstane context. Met trainingen als situationeel leiderschap, systematisch gedachtengoed en beinvloeding. Hoewel je als trainee al in het eerste jaar begint met het ontdekken van de watersector, ligt het zwaartepunt daarvan in jaar 2. Daarnaast doe je wederom twee projecten.

Na het traineeship

Na het doorlopen van het traineeship kan de trainee zich vanuit persoonlijk leiderschap en de opgedane kennis en vaardigheden profileren als een breed georiënteerde, zelfsturende professional in de watersector.

> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.