De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Nieuwe Sanitatie voor Waternet & Wereld Waternet

Project Waternet

Waternet

Het huidige grootschalige afvalwater verwerkingssysteem in Nederland is niet bepaald duurzaam, maar het is wel een effectieve manier van het verwerken van ons afvalwater. Kijkende naar de toekomst is het weggooien van ons afvalwater, rijk aan energie en grondstoffen, reden om onze aanpak te veranderen.

Om de huidige aanpak te veranderen is door verschillende instanties binnen Nederland nagedacht over het vormgeven van een nieuw systeem, dat bekend staat als Nieuwe Sanitatie. Door een scheiding aan te brengen in de afvalwaterstromen is het mogelijk warmte terug te winnen uit het vaatwasser, wasmachine- en douchewater, ook wel het grijze water genoemd. Het spoelwater uit de gootsteen en wc, bestaande uit urine, uitwerpselen en etensresten (gft-afval), wordt het zwarte water genoemd. Als deze afvalstroom weinig water bevat, zijn de gf-resten en uitwerpselen te vergisten, en kan er energie mee worden opgewekt. Indien gewenst is het mogelijk een derde scheiding aan te brengen en de urine te scheiden, om fosfaten terug te winnen. Dit kan als mest worden gebruikt in de landbouw.

In theorie is het systeem zowel technisch als financieel uitgewerkt door Waternet en zijn er meerdere pilots binnen Nederland uitgevoerd om de werking van Nieuwe Sanitatie te testen. Maar grootschalig is het systeem nog niet toegepast. Met de plannen rondom duurzame nieuwbouw in Amsterdam (als circulaire stad) liggen er kansen om Nieuwe Sanitatie te implementeren.

Het grootschalig implementeren van Nieuwe Sanitatie zal de nodige uitdagingen bieden. Om deze uitdagingen vroegtijdig in beeld te hebben, zijn wij als trainees gevraagd de uitdagingen van de implementatie van Nieuwe Sanitatie in kaart te brengen door gebruikers, niet-gebruikers en stakeholders te interviewen, om zo de meningen, percepties en ervaringen in kaart te brengen en de drijfveren ten aanzien van Nieuwe Sanitatie te achterhalen. Aan de hand van de opgedane kennis uit de interviews zullen wij aanbevelingen doen, met als doel tot een effectieve implementatiestrategie te komen voor het implementeren van Nieuwe Sanitatie. Voor Wereld Waternet analyseren bij de drijfveren ten aanzien van Nieuwe Sanitatie aan de hand van een aantal criteria voor de steden Hamburg, Buenos Aires en Addis Ababa.

Resultaten

Ondanks dat er - vooralsnog - geen echte resultaten te noemen zijn, is de implementatiestrategie afgerond en overhandigd aan de projectleiders en programmamanger van Nieuwe Sanitatie. Zij kunnen de adviezen van het rapport gebruiken in hun communicatie naar de stakeholders en uiteindelijke gebruikers.
Momenteel is het nog niet zeker of nieuwe sanitatie wordt geïmplementeerd in de nieuwe woonwijk Midden-Eiland, Waternet is nog met de gemeente Amsterdam de mogelijkheden aan het bekijken.

Projectteam en opdrachtgever

Vivian van Nassou
David-Jan Smeenge
Merel Hondebrink
Koen Lebbink

Opdrachtgever: Waternet

Dit project werd uitgevoerd van januari - april 2017.


Wat gebeurt er na een ...overzichtVerder met de BRK


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.